Anonce, upozornění, informace

 

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Výkup vinných kalů

hodnoceni.jpg Informujeme vinaře - výrobce vína, že firma Jižní Morava, a. s., Tvrdonice 701, na svém středisku ve Velkých Bílovicích, Žižkovská 1230, v letošním roce zahájila výkup vinných kalů - kvasnic (tekutých). Výkup vinného kamene a tuhých vinných kalů se pozastavuje. Dále se vykupuje také víno na pálení.

 

Mimořádná signalizační zpráva k ochraně ekologických a integrovaných vinic – 2/2014

osenice_polni_housenka1_rod.jpg Na řadě lokalit jižní Moravy, Slovenska a Rakouska se ve vinicích objevily významně škodlivé výskyty housenek osenic. Škodí podobně jako housenky píďalky různorožce trnkového ( Peribatodes rhomboidaria ) vyžíráním rašících oček a velmi často jsou škody způsobené osenicemi zaměňovány za poškození píďalkami. Často se může jednat i o společné napadení vinice jak housenkami píďalky, tak osenic. Ochrana fungující na housenky různorožce nemusí být v případě osenic dostatečně účinná.

 

Agroenvironmentální opatření bude vypláceno z nových zdrojů

dotace.jpg Tisková zpráva – Od pondělí 7. dubna 2014 zahájil Státní zemědělský intervenční fond vydávání rozhodnutí k podporám Agroenvironmentálního opatření, které již budou financovány z nového rozpočtu Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Stávající neproplacené závazky tak budou doplaceny v krátké době.

 

Situační a výhledová zpráva 2013

situace.jpg Ministerstvo zemědělství publikovalo na svém webu pravidelnou Situační a výhledovou zprávu 2013.

 

Registr vinic informuje

dohoda.jpg Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum 15.ledna 2014 , které je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci našemu ústavu.  

 

Novela NV č. 245/2004 Sb - restrukturalizace

pen__ze1.jpg 11. 12. 2013 bylo publikováno ve Sbírce zákonů NV č. 400/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde o podstatnou novelu měnící stávající, pro vinaře nepříznivé, principy při čerpání finančních prostředků na restrukturalizaci vinic z prostředků EU. Na znění této novely pracoval Svaz vinařů ČR již od května tohoto roku, nejprve formou osobních jednání na půdě SZIF a následně v rámci legislativní práce na MZe. SV ČR tímto také děkuje stávajícímu ministrovi Tomanovi za aktivní podporu při projednání legislativního procesu.

 

Zemědělci mohou požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření

MZE.jpg Tisková zpráva – Tisíce zemědělců mohou od 15. října do 15. listopadu požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření (AEO), které končí k 31. prosinci tohoto roku, popřípadě k 31. březnu 2014, a plynule pak navázat na nové programové období. Dne 1. října totiž začala platit novela nařízení vlády (č. 79/2007 Sb.) o provádění AEO a zavedení možnosti prodloužit o rok stávající závazky v těchto opatřeních je hlavní změnou novely.

 

Ústředním ředitelem SZPI se stal Martin Klanica

MZE.jpg Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman jmenoval novým ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Klanicu. Dosavadní ředitel Jakub Šebesta odešel z funkce po vzájemné dohodě. S Ministerstvem zemědělství ale bude spolupracovat jako poradce pro oblast potravinářství.

 

Evidenční kniha

EK2012.jpg Všem zájemcům oznamujeme, že je dostupná Evidenční kniha pro vedení povinné evidence v rámci vinařské legislativy.

 

Informace k odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

vykricnik.jpg V letošním roce byla přijata novela (zákon č.199/ 2012 Sb.), která pozměnila §86 původního zákona č. 326 / 2004 Sb. o rostlinolékařské péči. Tato nová změna zákona zcela mění dosavadní způsob odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Podrobnější a úplné informace je možno získat na webových stránkách SRS nebo MZe.

 

Zákaz reklamy na alkohol v Rusku od roku 2013!

obchod.jpg Dle informace z deníku „Der Standard“ a on-line portálu „Eno WorldWine“ se zakazuje reklama na alkohol také v tištěných médiích a webových stránkách. Tento zákaz platí na základě zákona od 1. 1. 2013. Zákaz reklamy v televizi, rádiu a veřejných dopravních prostředcích prosadil prezident Vladimír Putin již před časem.  

 

Výzva vinařům, kteří mají zájem spolupracovat na národní značce SVATOMARTINSKÉ 2012

SM2011.jpg Vážení vinaři, letošní rok bude Vinařský fond spolu s Národním vinařským centrum, o.p.s. již poosmé opět organizovat společnou propagaci a označování mladých vín pod značkou „Svatomartinské“. Značka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je majitelem značky Vinařský fond. V loňském roce měla tato propagační akce velký úspěch a prodalo se přes 2 milióny láhví vína označené značkou „Svatomartinské“.

 

Nová legislativa pro vinaře

panacek4.jpg Ve středu 1. srpna nabyde účinnosti předpis týkající se resortu zemědělství, potažmo vinařství, n ařízení vlády č. 258/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem - restrukturalizace a investice.

 

Novinky v legislativě SRS

panacek4.jpg Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změnu v legislativě, kterou přináší novela zákona o rostlinolékařské péči, týkající se aplikační techniky a další infromace  

 

Informace vinařům k aktuálnímu dění v souvislosti SPD na tiché víno

PSV__R.jpg Svaz vinařů ČR tímto informuje svou členskou základnu o krocích, které byly v průběhu dneška vykonány, za účelem stažení návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně na tiché víno.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››