Anonce, upozornění, informace

 

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Integrovaná produkce révy vinné, podmínky a pravidla dotací pro následující období

IntegrovanaProdukce.jpg Tříletá práce na programech integrované produkce révy vinné v rámci podpor Programu rozvoje venkova na roky 2015-2020 se stala realitou a pěstitelé révy tak můžou žádat o podpory. Svaz vinařů České republiky společně s Ekovínem pracoval na podmínkách od konce roku 2012. V průběhu tohoto období proběhla řada setkání a jednání, kde bylo zvažováno, které managementy nastavit do nového programovacího období tak, aby byly financovatelné ze strany Evropské unie. Výsledkem je nové nařízení vlády, kterým se stanovují 2 managementy v oblasti IP víno.

 

22. kolo příjmu žádostí z PRV pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků,

dotace.jpg Ve 22. kole budou podpořeny i stroje a technologie do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků. Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na  podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Příjem žádostí bude probíhat v termínu  od 26. 1. 8:00 hodin - 9. 2.2015 15:00 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu Farmáře.

 

Zvyšování cukernatosti ze sklizně 2014

paragraf.jpg Svaz vinařů České republiky zaslal na MZe žádost o udělení výjimky ve věci zvyšování cukernatosti ročníku 2014. MZe tuto žádost posdtoupilo Evropské komisi ke schválení. Evropská komise vydala dne 28.11.2014 prováděcí nařízení Komise podle kterého jsou možné mezní vyšší hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2014.

 

Prodloužení účinnosti speciálních nájemních smluv PRV (AEO)

dotace.jpg Státní pozemkový úřad (SPÚ) umožní klientům, jejichž speciální nájemní smlouva PRV (Program rozvoje venkova na období 2007-2013) je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014 a mají zájem o zařazení do opatření nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, prodloužení doby účinnosti smlouvy do 30. 6. 2015.  Nájemce musí podat žádost o prodloužení účinnosti místně příslušnému pracovišti SPÚ v termínu do 30. 11. 2014. Změna bude realizována prostřednictvím dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám.

 

Průvodní doklady pro přepravu vína

dohoda.jpg Včera, t.j. 30. 10. 2014 dopoledne proběhlo na ministerstvu zemědělství jednání svolané na základě Svazem vinařů ČR zasalných podnětů z proběhnuvších seminářů k průvodním dokladům. Na jednání byl projednán základní formát zjednodušeného průvodního dokladu pro vnitrostátní přepravu, který bude SZPI vyžadovat při přepravě vinařských produktů.

 

Výzva členské základně - novela vinařského zákona

panacek4.jpg Vážení vinaři, vzhledem k tomu, že se na MZe bude v současné době otevírat vinařský zákon v rámci jeho novelizace standardní vládní cestou, je možno do zákona zapracovat vaše rozumné a obhajitelné podněty či připomínky.

 

Výkup vinných kalů

hodnoceni.jpg Informujeme vinaře - výrobce vína, že firma Jižní Morava, a. s., Tvrdonice 701, na svém středisku ve Velkých Bílovicích, Žižkovská 1230, v letošním roce zahájila výkup vinných kalů - kvasnic (tekutých). Výkup vinného kamene a tuhých vinných kalů se pozastavuje. Dále se vykupuje také víno na pálení.

 

Mimořádná signalizační zpráva k ochraně ekologických a integrovaných vinic – 2/2014

osenice_polni_housenka1_rod.jpg Na řadě lokalit jižní Moravy, Slovenska a Rakouska se ve vinicích objevily významně škodlivé výskyty housenek osenic. Škodí podobně jako housenky píďalky různorožce trnkového ( Peribatodes rhomboidaria ) vyžíráním rašících oček a velmi často jsou škody způsobené osenicemi zaměňovány za poškození píďalkami. Často se může jednat i o společné napadení vinice jak housenkami píďalky, tak osenic. Ochrana fungující na housenky různorožce nemusí být v případě osenic dostatečně účinná.

 

Agroenvironmentální opatření bude vypláceno z nových zdrojů

dotace.jpg Tisková zpráva – Od pondělí 7. dubna 2014 zahájil Státní zemědělský intervenční fond vydávání rozhodnutí k podporám Agroenvironmentálního opatření, které již budou financovány z nového rozpočtu Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Stávající neproplacené závazky tak budou doplaceny v krátké době.

 

Situační a výhledová zpráva 2013

situace.jpg Ministerstvo zemědělství publikovalo na svém webu pravidelnou Situační a výhledovou zprávu 2013.

 

Registr vinic informuje

dohoda.jpg Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum 15.ledna 2014 , které je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci našemu ústavu.  

 

Novela NV č. 245/2004 Sb - restrukturalizace

pen__ze1.jpg 11. 12. 2013 bylo publikováno ve Sbírce zákonů NV č. 400/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde o podstatnou novelu měnící stávající, pro vinaře nepříznivé, principy při čerpání finančních prostředků na restrukturalizaci vinic z prostředků EU. Na znění této novely pracoval Svaz vinařů ČR již od května tohoto roku, nejprve formou osobních jednání na půdě SZIF a následně v rámci legislativní práce na MZe. SV ČR tímto také děkuje stávajícímu ministrovi Tomanovi za aktivní podporu při projednání legislativního procesu.

 

Zemědělci mohou požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření

MZE.jpg Tisková zpráva – Tisíce zemědělců mohou od 15. října do 15. listopadu požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření (AEO), které končí k 31. prosinci tohoto roku, popřípadě k 31. březnu 2014, a plynule pak navázat na nové programové období. Dne 1. října totiž začala platit novela nařízení vlády (č. 79/2007 Sb.) o provádění AEO a zavedení možnosti prodloužit o rok stávající závazky v těchto opatřeních je hlavní změnou novely.

 

Ústředním ředitelem SZPI se stal Martin Klanica

MZE.jpg Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman jmenoval novým ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Klanicu. Dosavadní ředitel Jakub Šebesta odešel z funkce po vzájemné dohodě. S Ministerstvem zemědělství ale bude spolupracovat jako poradce pro oblast potravinářství.

 

Evidenční kniha

EK2012.jpg Všem zájemcům oznamujeme, že je dostupná Evidenční kniha pro vedení povinné evidence v rámci vinařské legislativy.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››