Anonce, upozornění, informace

 

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Informace k odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

vykricnik.jpg V letošním roce byla přijata novela (zákon č.199/ 2012 Sb.), která pozměnila §86 původního zákona č. 326 / 2004 Sb. o rostlinolékařské péči. Tato nová změna zákona zcela mění dosavadní způsob odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Podrobnější a úplné informace je možno získat na webových stránkách SRS nebo MZe.

 

Zákaz reklamy na alkohol v Rusku od roku 2013!

obchod.jpg Dle informace z deníku „Der Standard“ a on-line portálu „Eno WorldWine“ se zakazuje reklama na alkohol také v tištěných médiích a webových stránkách. Tento zákaz platí na základě zákona od 1. 1. 2013. Zákaz reklamy v televizi, rádiu a veřejných dopravních prostředcích prosadil prezident Vladimír Putin již před časem.  

 

Výzva vinařům, kteří mají zájem spolupracovat na národní značce SVATOMARTINSKÉ 2012

SM2011.jpg Vážení vinaři, letošní rok bude Vinařský fond spolu s Národním vinařským centrum, o.p.s. již poosmé opět organizovat společnou propagaci a označování mladých vín pod značkou „Svatomartinské“. Značka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je majitelem značky Vinařský fond. V loňském roce měla tato propagační akce velký úspěch a prodalo se přes 2 milióny láhví vína označené značkou „Svatomartinské“.

 

Nová legislativa pro vinaře

panacek4.jpg Ve středu 1. srpna nabyde účinnosti předpis týkající se resortu zemědělství, potažmo vinařství, n ařízení vlády č. 258/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem - restrukturalizace a investice.

 

Novinky v legislativě SRS

panacek4.jpg Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změnu v legislativě, kterou přináší novela zákona o rostlinolékařské péči, týkající se aplikační techniky a další infromace  

 

Informace vinařům k aktuálnímu dění v souvislosti SPD na tiché víno

PSV__R.jpg Svaz vinařů ČR tímto informuje svou členskou základnu o krocích, které byly v průběhu dneška vykonány, za účelem stažení návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně na tiché víno.

 

Důležité upozornění Státní zemědělské a potravinářské inspekce k zatříďování vín

SZPI.jpg Vážení vinaři, SZPI informuje, že v Brně se nyní v chladícím zařízení (které není nafukovací) hromadí stovky vzorků bez podaných kompletních žádostí (např. chybí žádost jako taková, nebo chybí rozbory nebo doklad o zaplacení správních poplatků). Proto se vinaři výzývají k tomu, aby společně se vzorky vín předkládali  i kompletní žádosti, tak aby tyto vína mohla jít co nejdříve do Komise a zbytečně neblokovala skladovací kapacity!!!

 

Zatřiďování vín po 1.9.2011

SZPI.jpg Vážení vinaři, dne 1. září 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 256/2011 Sb. ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Produkce vín s CHOP/CHZO (jakostních a zemských vín) v jiných vinařských oblastech, než ze kterých pocházejí sklizené hrozny

paragraf.jpg Vinařská oblast Čechy byla letos postižena jarními mrazy, některé podniky nesklízí žádné hrozny. Logicky se tedy ohlíží po okolí a hrozny nakupují. Vzhledem k množícím se dotazům na možnost produkce vína v jiné vinařské oblasti (vlastní vinifikace), než je původ hroznů, informujeme zde o současném stavu značení takového vína dle našeho vinařského zákona a evropské legislativy.  

 

Termín podání prohlášení o zásobách již zitra (10. 9. 2011)

dohoda.jpg Vážení vinaři a vinohradníci, do soboty 10. září 2011, respektive do pondělí 12. září 2011 je možno podávat povinná Prohlášení o zásobách zasláním na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Toto datum je posledním dnem, kdy prohlášení musí být na ÚKZÚZ doručeno.

 

Materiály zátek lahví vína

zatka01.jpg Robert Steidl se zamýšlí nad využitím různých materiálů zátek. Porovnává přírodní korek, lisovaný korek vzniklý slepením menších částic korku, lisovaný korek s dvojploškovou přírodní vrstvou, jemně rozemletý korek s lepidlem a případně i s plnivem, plastový uzávěr napodobující korek tlakově odlívaný, plastový uzávěr napodobující korek extrudovaný, šroubovací uzávěr klasický a se záklopkou, skleněný uzávěr a skleněný šroubovací uzávěr a odtrhávací plastový uzávěr.

 

Podpory pro vinohradníky - restrukturalizace a přeměna vinic

Euro.jpg Na webových stránkách SZIF je  vyvěšena příručka a formulář žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic (RPV). Vinohradníci tak mohou podávat do 2. května 2011 žádosti o podporu na RO Brno, RO Praha a RO Ústí nad Labem.  

 

Alkohol a společnost

alkzdravi.jpg Pravidelný monitoring tisku pracovní skupiny Alkohol a společnost při Potravinářské komoře ČR. Materiály zpracovává Vladimír Frič.

 

Informace k podporám PGRLF

PGRLF.jpg PGRLF, a.s. informuje o termínech pro možnost čerpání podpor.

 

Seminář k vinařství v Senátu PČR

sen__t.jpg   V úterý 16. listopadu 2010 proběhnul v Senátu PČR pod záštitou senátora Ing. Jana Hajdy seminář k problematice českého a moravského vinařství.  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››