Anonce, upozornění, informace

 

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Důležité upozornění Státní zemědělské a potravinářské inspekce k zatříďování vín

SZPI.jpg Vážení vinaři, SZPI informuje, že v Brně se nyní v chladícím zařízení (které není nafukovací) hromadí stovky vzorků bez podaných kompletních žádostí (např. chybí žádost jako taková, nebo chybí rozbory nebo doklad o zaplacení správních poplatků). Proto se vinaři výzývají k tomu, aby společně se vzorky vín předkládali  i kompletní žádosti, tak aby tyto vína mohla jít co nejdříve do Komise a zbytečně neblokovala skladovací kapacity!!!

 

Zatřiďování vín po 1.9.2011

SZPI.jpg Vážení vinaři, dne 1. září 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 256/2011 Sb. ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Produkce vín s CHOP/CHZO (jakostních a zemských vín) v jiných vinařských oblastech, než ze kterých pocházejí sklizené hrozny

paragraf.jpg Vinařská oblast Čechy byla letos postižena jarními mrazy, některé podniky nesklízí žádné hrozny. Logicky se tedy ohlíží po okolí a hrozny nakupují. Vzhledem k množícím se dotazům na možnost produkce vína v jiné vinařské oblasti (vlastní vinifikace), než je původ hroznů, informujeme zde o současném stavu značení takového vína dle našeho vinařského zákona a evropské legislativy.  

 

Termín podání prohlášení o zásobách již zitra (10. 9. 2011)

dohoda.jpg Vážení vinaři a vinohradníci, do soboty 10. září 2011, respektive do pondělí 12. září 2011 je možno podávat povinná Prohlášení o zásobách zasláním na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Toto datum je posledním dnem, kdy prohlášení musí být na ÚKZÚZ doručeno.

 

Materiály zátek lahví vína

zatka01.jpg Robert Steidl se zamýšlí nad využitím různých materiálů zátek. Porovnává přírodní korek, lisovaný korek vzniklý slepením menších částic korku, lisovaný korek s dvojploškovou přírodní vrstvou, jemně rozemletý korek s lepidlem a případně i s plnivem, plastový uzávěr napodobující korek tlakově odlívaný, plastový uzávěr napodobující korek extrudovaný, šroubovací uzávěr klasický a se záklopkou, skleněný uzávěr a skleněný šroubovací uzávěr a odtrhávací plastový uzávěr.

 

Podpory pro vinohradníky - restrukturalizace a přeměna vinic

Euro.jpg Na webových stránkách SZIF je  vyvěšena příručka a formulář žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic (RPV). Vinohradníci tak mohou podávat do 2. května 2011 žádosti o podporu na RO Brno, RO Praha a RO Ústí nad Labem.  

 

Alkohol a společnost

alkzdravi.jpg Pravidelný monitoring tisku pracovní skupiny Alkohol a společnost při Potravinářské komoře ČR. Materiály zpracovává Vladimír Frič.

 

Informace k podporám PGRLF

PGRLF.jpg PGRLF, a.s. informuje o termínech pro možnost čerpání podpor.

 

Seminář k vinařství v Senátu PČR

sen__t.jpg   V úterý 16. listopadu 2010 proběhnul v Senátu PČR pod záštitou senátora Ing. Jana Hajdy seminář k problematice českého a moravského vinařství.  

 

Jak na restrukturalizaci v roce 2010!!! - aktuální info

euleg.jpg Vážení vinaři v souvislosti s novým předpisem nařízení Komise (ES) 772/2010, kterým se novelizuje nařízení Komise (ES) č. 555/2008 se podstatně mění přístup ke kontrole při restrukturalizaci vinic. Věnujte prosím pozornost těmto řádkům, tak abyste nepřišli o případné peníze na restrukturalizaci.

 

Zvyšování cukernatosti v roce 2010

rukavice_EU.jpg Po dlouhých peripetiích při jednání v Evropské komisi tato rozhodla 19.10. v rámci své pravomoci uvedené v nařízení Rady (ES) 1234/2007 o zvýšení maximální hranice při zvyšování alkoholu o 0,5 obj. %.

 

Konzumace alkoholu a nádorová onemocnění u žen

alkzdravi.jpg Česká technologická platforma zpracovala další z vydání od MUDr. Bohumila Fišera a kolektivu, tentokráte na téma Konzumace alkoholu v souvislosti s nádorovým onemocněním žen. Svaz vinařů ČR Vám tímto dává k dispozici tento materiál.

 

Poslední možnost podání povinného prohlášení o zásobách

dohoda.jpg   Vážení vinaři a vinohradníci, zbývají poslední dny k podání povinného prohlášení o zásobách ke dni 31. 7. 2010. Stejně jako loňský rok je 10. září posledním dnem kdy prohlášení o zásobách musí být doručeno na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.  

 

SZPI odhalila podvody při vykazování původu hroznů

SZPI.jpg V uplynulých týdnech proběhla ze strany SZPI rozsáhlá kontrola zaměřená na vedení vinařské evidence. Inspektoři SZPI se zaměřili zejména na dohledatelnost původu nakoupených hroznů zpracovaných na jakostní odrůdová vína, která jsou deklarována jako tuzemská. Kontroly, které probíhaly jak u pěstitelů a překupníků hroznů, tak také u samotných výrobců vín, přinesly překvapivé výsledky.

 

Sdělení MZe k navýšení počtu postřiků a Cu+

IntegrovanaProdukce.jpg MZe zaslalo sdělení, ve kterém se vyjadřuje k žádosti SV ČR na navýšení počtu postřiků na ha a množství Cu+/ha v letošním kritickém roce.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››